Reverzna osmoza

Reverzna osnoza je tehnologija koja se koristi za uklanjanje velike većine nečistoća iz vode i to potiskujući vodu pod pritiskom kroz polu propustljivu membranu. 

Metod koja je inicijalno namenjen tome da od morske vode napravi vodu za piće. Postupak koristi polupropustljivu membranu kroz koju prolazi čista voda a zaostaju soli. Reverzna osmoza je skoro savršen proces filtriranja vode. Ovaj proces omogućuje odstranjivanje najsitnijih čestica iz vode tako što se odrstranjuju neorganske materije, soli, minerali i sve druge nečistoće a kao rezultat nastaje voda koja ispunjava sve potrebe i zahteve koje određena industrija može da zahteva. Prednost ove tehnike je što gotovo svaku zagađenu vodu može obraditi tako da postane pitka. Rezultat tretiranja vode postupkom reverzne osmoze daje:

  • Otpadnu vodu - Koncentrat
  • Čistu vodu - Permeat

Postupkom reverzne osmoze iz vode se izdvaja do 99% rastvorenih materija.

Modernizacijom i naprednim stepenom tehnološkog razvoja svih industrija, kako kod nas tako i širom sveta upotreba reverzne osmoze proširena je na separaciju niza organskih i neorganskih supstanci iz vode. Poseban fokus je na prečišćavanju otpadnih voda, potom na koncentrisanju određenih supstanci iz vodenog rastvora (lekovi, voćni sokovi). Inicijalno je korišćena za dobijanje visokokvalitetne vode za piće, dok je danas postupak reverzne osmoze jedan od najekonomičnih postupaka za prečišćavanje vode. 

Zbog svega navedenog nije iznenjađenje činjenica da je revezna osmoza našla svoje mesto u infustrijskim granama poput:

  • Zdravstvo i medicina
  • Industrija hrane i pića
  • Auto industrija
  • Hemijska industrija
  • Vojna industrija
  • Ugostiteljstvo i trgovina
  • Hemodijalizi i svim drugim industrijskim granama koje zahtevaju demineralizovanu vodu u nekom od proizvodnih procesa.