Demineralizacija

Demineralizacija je proces uklanjanja svih (odnosno velike većine 99.99%) rastvorenih soli iz vode. Demineralizacija se može vršiti na različite načine. Danas najprihvatljiviji i najekonomičniji način za dobijanje demineralizovane vode jeste poliranje vode dobijene postupkom reverzne osmoze. U zavisnosti od kvaliteta ulazne vode nakon postupka reverzne osmoze najčešće dobijamo vodu elektrolitičke provodljivosti ispod 50 µS/cm. RO voda se zatim polira kroz mešanu jonoizmenjivačku masu koja odstranjuje zaostale elektrolite i kao rezultat se dobija voda provodljivosti od 1 pa čak i do 0.07 µS/cm.

Vodu dobijenu ovim postupkom nazivamo ultra čistom vodom u hemijskom smislu te reči. Ultra čista demineralizovana voda, nalazi svoju primenu u:

  • Zdravstvu i medicini
  • Industriji hrane i pića
  • Farmaciji
  • Kozmetičkoj industriji