Visoka elektolitička provodljivost

Uzrok:
Elektolitička provodljivost brojno izražava sposobnost posmatranog uzorka vode da provodi električnu struju. Jedinica mere za eletrolitičku provodljivost vode je S/cm (Simens po centimetru).
Ova sposobnost vode u direktnoj je vezi sa prisustvom jona u vodi, odnosno njihovom koncentracijom i temperaturom vode. Gornja granična vrednost elektroprovodljivosti u vodi za piće je 1000 µS/cm na 20°C. U nekim tehnološkim procesima maksimalna dozvoljena elektroprovodljivost ili konduktivitet iznosi 50 µS/cm. Dok se u biohemijskim i mikrobiološkim laboratorijama zahteva provodljivost ispod 1 µS/cm, a nekad čak i ispod 0.1 µS/cm. Apsolutna čista voda ima provodljivost 0.055 µS/cm.  

Posledice:
Ukoliko je reč o vodi za piće, unošenje vode povišene elektrolitičke provodljivosti je štetno po zdravlje. U tehnološki procesima povišen provodljivost može značajno da utiče na konačni proizvod odnosno konačni rezultat ispitivanja.

Kada reagovati:
Zavisno od specifičnog zahteva potrebno je držati meru elektroprovodljivosti u granicama dozvoljene ili niže.  

U pogledu čistih procesnih voda, podela u odnosu na konduktivitet izgleda ovako.

KVALITET

ULTRA ČISTA VODA

ČISTA VODA

PREČIŠĆENJA VODA

KONDUKTIVITET  µS/cm na 25°C

0.055 – 0.1

0.2 – 1.0

2.0 - 50