Karbonatni filteri za vodu

Karbonatni filteri za vodu imaju široku primenu kako u industriji tako i u ostalim aspektima naših života. Karbonatni filter ili aktivni ugalj koristi se kao predtretman za RO membrane, na mestima gde se voda koristi za piće itd. Osnovna uloga filtera sa aktivnim ugljem ili karbonatnih filtera bilo da su oni u briketiranom ili granuliranom stanju sa automatskim ventilima za ispiranje jeste da iz vode uklone hlor i druga hemijska jedinjenja.

Kada je reč o automatskim filterima za vodu sa ispunom od aktivnog uglja koriste se kompozitni tankovi proverenih svetskih proizvođača; Structural, Wave Cyber i Canature. Automatski ventili koje koristimo u našim aplikacijama su takođe proizvodi vodećih svetskih proizvođača upravljačkih ventila; Clack i RX.

Kontaktirajte nas za opremu i rešenja koja će zadovoljiti vaše potrebe.

Karbonatni filteri za vodu