Demineralizatori

Demineralizacija vode je proces izdvajanja minerala i ostalih otpljenih materija iz vode. Uređaji i komponente koje koristimo u ove svrhe su vrhunskog kvaliteta sa svim pripadajućim sertifikatima. Standaradan sistem za pripremu demineralizovane vode sastoji se iz predretmana (mehanička filtracija, omekšavanje, uklanjanje hlora), reverzne osmoze i kolone sa jonoizmenjivačkom masom za finalno poliranje vode.

U zavisnosti od konkretnog zahteva, u prilici smo da ponudimo demineralizatore različitih arhitektura i kapaciteta. Male laboratorijske uređaje od 7 litara na sat, uređaje kapaciteta 50 ili 100 litara na sat pa sve do velikih industrijskih sistema. Demineralizatori rade na principu reverzne osmoze nakon koje se voda polira u DOW mešanoj jonoizmenjivačkoj smoli.

Kontaktirajte nas za opremu i rešenja koja će zadovoljiti vaše potrebe.

Demineralizatori