Deferizatori

Prema važećim propisima, gornja granica koncentracije gvožđa u vodi za piće iznosi 0.3 mg/l, dok je za mangana to 0.05 mg/l. Deferizatori su uređaji koji iz vode izdvajaju gvožđe, mangan i vodonik-sulfid. Izvajanje se vrši u katalitičkoj ispuni u filtrima koji mogu biti ručni ili sa automatskim upravljačkim ventilima. Filterska ispuna može biti i Ecomix, 5 u 1 masa koja pored izvajanja gvožđa i mangana, smanjuje utrošak KMnO4, otklanja amonijak i omekšava vodu. U zavisnosti od specifičnog zahteva i potrebe u ponudi su uređaji različitih kapaciteta.

Kontaktirajte nas za opremu i rešenja koja će zadovoljiti vaše potrebe.

Deferizatori