Big Blue filteri za vodu

Mehanički filteri za vodu, odnosno mehanička filtracija u globalu je osnovni nivo filtracije vode. Proizvodi za mehaničku filtraciju vode mogu se podeliti u dve osnovne grupe.

POE (Point-of-Entry) su filteri za vodu koji se nalaze na mestu ulaza vode u proizvodni pogon, zgradu ili kuću, i POU (Point-of-Use) uređaji koji se instaliraju neposredno na mestu korišćenja vode. Ova generalna podela koja se može primeniti i za većinu ostalih proizvoda za tretman vode

Magistralni mehanički filteri za vodu su kućišta u kojima mogu da se nalaze filterske ispune ili filter vreće različite propunosti. Fine ispune od 1µm pa naviše, sve do "grubih" od 100, 150 ili 300 µm. Konvencionalna kućišta mogu biti na primer 10 ili 20 inča dužine u slim ili BB izvedbi sa priključcima od ¾, 1, 1½ cola i tako dalje. 

 
 

Pored ovde navedenih filtera za vodu pogledajte i Cintropur program kućnih ili industrijskih mehaničkih filtera za vodu.U ponudi imamo kućišta mehaničkih filtera najrazličitiji dimenzija i prečnika. Kućišta mogu biti opremljena manometrima, mogu imati ručno ili automatsko kontra ispiranje i mogu se postavljati u horizontalnoj ili vertikalnoj ravni.

Ispune za mehaničku filtraciju vode mogu biti napravljene od različiti materijala i različite poroznosti. Drugo ime za mehaničke filtere za vodu je sedimentni filteri. Ispune za sedimentne filtere se mogu praviti od nerđajućih čelika, polipropilena, vrećastih materijala itd. U zavisnosti od namene i potrebe biraju se odgovarajuće ispune za mehaničko filtriranje vode i odvajanje sedimentnih čestica. 

Big Blue filteri za vodu