Grundfos CR in-line pumpe

CR, CRI, CRN CR, CRI i CRN pumpe su vertikalne višestepene centrifugalne pumpe. In-line dizajn omogućava da pumpa bude instalirana na horizontalni jednocevni sistem gde su usisna i ispusna strana u istoj horizontalnoj ravni i imaju iste dimenzije cevi. Ovaj dizajn omogućava veću kompaktnost pumpe i cevovoda. 
CRE, CRIE i CRNE pumpe su konstruisane na osnovama CR, CRI, CRN pumpi. CRE, CRIE i CRNE pumpe pripadaju familiji takozvanih E-pumpi. CRE, CRIE i CRNE pumpe nazivamo Epumpama. Razlika između CR i CRE pumpe je u motoru. CRE, CRIE i CRNE pumpe imaju E-motor, odnosno motor sa ugrađenom regulacijom frekvencije.

Grundfos CR in-line pumpe