Booster sistemi

Sistemi za povišenje pritiska su dizajnirani za transfer i povišenje pritiska čiste vode u:
   
  • vodovodima 
  • stambenim zgradama 
  • hotelima 
  • industriji 
  • bolnicama 
  • školama. 
Standardno, Hydro  sistemi za povišenje pritiska se sastoje od 2 do 6 CRI(E)/CR(E) pumpi koje su paralelno povezane i pričvršćene na osnovni okvir sa kontrolnim ormarom i svom neophodnom opremom. Većina sistema za povišenje pritiska je dostupna sa CR(I) i/ili CR(I)E pumpama. 

Booster sistemi